Klubregler for Vodskov Bridgeklub.

 1. Sæsonen starter første onsdag i september, og slutter i april måned. Klubben spiller mandag eftermiddag og onsdag aften.
  1. Mandag kl. 13:30. Der er er medlemsinformation 5 minutter før.
  2. Onsdag kl. 19:00. Der er medlemsinformation 5 minutter før.
   1. Sidste spil før pausen skal være påbegyndt senest 20:30
   2. Sidste spil efter pausen skal være påbegyndt senest 22:20
 2. Der kan efter turneringslederens skøn tildeles reguleret score for ikke spillede spil, fx tildeles justeret score, hvis turneringsleder skønner, at årsagen er for langsomt spil. Har et bord mere end 3 spil liggende, er det legalt for efterfølgende borde at ”låne” et spil.
 3. I A-rækken skal regler om stop og alert altid anvendes. Reglerne tilstræbes anvendt i de øvrige rækker.
 4. Turneringsleder skal tilkaldes, hvis der opstår uregelmæssigheder ved et bord.
 5. Substitutter: Et medlem, som ikke kan møde en eller flere spilleaftener, må som hovedregel selv skaffe substitut. Telefonnumre på spillere, som kan tænkes at være villige til at afløse, kan ses på substitutliste på hjemmesiden. Spillere, der skal afløses, afholder omkostninger til forplejning af substitutter.
 6. Regulering af score ved substituering:
  Såfremt kun en spiller i et par er substitueret, foretages ingen regulering.
  Er begge spillere substituerede, reguleres substitutternes score over middel  ned til middelscore i den enkelte runde. Substitutternes modstanderpar justeres op med det samme antal point.
 7. Spilledage styres af spilleudvalget.  Er der en spiller, der ikke er tilfreds med turneringsleders afgørelser, kan man samme dag få afgørelsen forelagt turneringskomiteen.
 8. Medlemmerne bedes behandle alt bridgemateriel kort, kortmapper, borde m.m. som om det var deres eget og undgå at bøje kort.
 9. Medlemmerne bør under og efter spillet vise god etikette.
 10. Undgå kommentarer efter et spil er spillet. Det sinker for meget og giver ventetid for spillere ved de andre borde.
 11. Den blinde makker må ikke kigge de spillendes kort.
 12. Er der ved op- og nedrykning pointlighed, er det den indbyrdes runde mellem de to par, der er afgørende.
 13. Regler for tildeling af parnummer fremgår af Bilag 1.
 14. De spillere, der er færdig med spillene, må ikke ”ugle” ved de andre borde, hvor der spilles. Det skaber nervøsitet og virker forstyrrende.
 15. Medlemmerne vil af bestyrelsen blive holdt underrettet om, hvad der skal ske i den nærmeste fremtid i klubben og om forestående arrangementer udenfor klubben.

 

Retningslinjer for op- og nedrykning efter afsluttet parturnering. (Bilag 1).

 1. Består en række af 5 eller flere borde, er det to bedst placerede par, som rykker op. Der kan dog være flere oprykkere, hvis par trækker sig fra en række eller rækken udvides.
 2. Består en række af 5 eller flere borde, er det to dårligst placerede par, som rykker ned. Der kan dog være flere nedrykkere, hvis antal borde i rækken reduceres.
 3. Ved op- og nedrykning må det aldrig være det oprykkende par, der tilsidesættes f. eks. ved til- eller afgang af spillere.
 4. Hvis et par ikke ønsker oprykning, bliver det det næstfølgende par, som tildeles oprykningen.
 5. Ved den første turnering hvert år, tildeles parnumre og startrække efter handicap-rangering. Turneringslederen kan dog bestemme, at et par kan få lov at sidde fast ved et bord af forskellig årsager.

 6. Ved op- og nedrykning i en sæson er det det bedst placerede oprykkende par, der skifter nr. med det bedst placerede nedrykkende par.

 

Tildeling af klubmesterskab (Bilag 2).

Vinder af klubmesterskabet bliver det par, der samlet har det laveste antal placeringspoint. Parret skal have deltaget i alle årets turneringer som makkere.

Hvis 2 eller flere par slutter lige: Flest 1. pladser vinder.
Stadig lige: Flest 2. pladser vinder osv.
Stadig lige: Flest sejre i indbyrdes kampe.
Stadig lige: Flest point i indbyrdes kampe.
Stadig lige: Totalscoren.

Disse klubregler er vedtaget på generalforsamlingen 26/9-2018