Ekstraordinær generalforsamling d. 3. januar 2018

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Genvedtagelse af nuværende vedtægter.

Referat Ekstraordinær generalforsamling 3/1-2018

Generalforsamling d. 27. september 2017

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3) Godkendelse af det reviderede regnskab.
4) Fastsættelse af kontingent.
5) Indkomne forslag.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7) Valg af suppleanter.
8) Valg af revisor og revisorsuppleant
9) Eventuelt

Referat Generalforsamling 2017

Vedr. punkt 2. Bestyrelsens beretning 2017

Vedr. punkt 3. Årsregnskab 2016-17

Vedr. punkt 5. Klubregler