Klubbens turneringsplan fastlægges af spilleudvalget, som er nedsat af bestyrelsen.

Spilleudvalget mandag er: Thomas Færch og Erik Christensen.

Spilleudvalget udpeger turneringsledere. Turneringsledere skal tilkaldes, hvis der opstår  fejl eller uregelmæssigheder ved et bridgebord, og de afgør, hvad der skal ske efter en fejl ved meldeforløb eller spil. Mangler der et kort i et spil, laves der kulørsvigt eller udspil udenfor tur, bør turneringslederen afgøre om, der er straf og i givet fald, hvad straffen er.

Klubbens turneringsledere om mandagen er Erik Væversted Nielsen og Thomas Færch.

Er der problemer med BridgeMate, har følgende nøgle og kan rette evt. fejlindtastning:
Thomas Færch eller Erik Væversted Nielsen 

Bestyrelsen har også nedsat en turneringskomité, som er appelinstans for turneringsleder-afgørelser. Appelkomiteen er endvidere lov- og regelfortolkende.

Appelkomiteen består af Claus Johansen, Ginette Blansjaar og Olav Væversted Nielsen