14. september 202218. august 202216. marts 202212. januar 20226. oktober 20218. september 20214. august 202123. februar 202121. oktober 20209. september 202018. august 20203. juni 202015. januar 20202. oktober 201911. september 201928. august 201927. februar 201912. december 20183. oktober 20183. september 201817. januar 20182. oktober 20175. september 20178. februar 201712. oktober 20161. september 201617. februar 20164. november 20157. oktober 201516. september 20154. marts 20151. oktober 201410. september 201412. marts 201423. november 20132. oktober 201311. september 201328. maj 2013

Referat af bestyrelsesmøde 14/9 2022 kl. 17.30 i VKI

Til stede: Anne Mette Pedersen, Arne Christensen, Erik Christensen, Thomas Færch, Kaj Larsen og Kirsten Møller

1. Siden sidst
Der er pt. 3 deltagere i begynderkursus.

2. Generalforsamling 28/9 2022 kl. 19
Forud for generalforsamlingen er der kl. 18.00 spisning for de tilmeldte. Kaj og Anne Mette er i gang med tilmeldingerne. Kaj sørger for indkøb af drikkevarer og kage – Anne Mette for kage til diabetikere. Kirsten klarer kaffen.
Efter generalforsamlingen er der bridgeturnering, som Erik planlægger.

Generalforsamlingen
a. Valg af dirigent
Der er samtykke fra Karl Børge.
b. Bestyrelsens beretning
Arne fremlagde beretningen, som blev godkendt og lægges på nettet.
c. Godkendelse af regnskabet 2021/22
Kaj gennemgik det endelige regnskab, som blev godkendt og underskrevet. Lægges på nettet.
d. Fastsættelse af kontingent
Kaj fremlagde budgetforslaget inkl. forslag til uændret kontingent. Budgetforslaget blev godkendt.
e. Indkomne forslag
Der forelå ingen.
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Kaj, Anne Mette og Thomas er på valg og er villige til genvalg.
g. Valg af suppleanter
Kirsten Møller og Niels Sloth er villige til genvalg.
h. Valg af revisor og suppleant
Stig og Karl Børge er villige til genvalg.

3. Evaluering af Open By Night og Åbent Hus
Open by Night resulterede i 1 deltager på begynderkurset og der kom desværre ingen til Åbent Hus, men begge tiltag fortsætter næste sæson. Det blev besluttet at følge op på forslag til at kontakte facebookgrupper og store arbejdspladser i Vodskov.

4. Evt.
Thomas nævnte muligheden for at spille bridge på Café Urban en aften.

Anne Mette
16/9 2022

Referat af bestyrelsesmøde 18/8 2022 kl. 17 hos Arne

Til stede: Anne Mette Pedersen, Arne Christensen, Erik Christensen, Thomas Færch, Kaj Larsen, Kirsten Møller og Niels Sloth

1. Siden sidst
Klubben har pt. 78 medlemmer. I den kommende sæson spilles der i 2 rækker og der satses på 12 borde om mandagen og 10 borde om onsdagen. Klubstart 5/9.
2. Cafeen
Det vil ikke være muligt at købe noget i efteråret, men Henrik (servicemedarbejder) har tilbudt at lave kaffe – klubben indkøber kaffe. Desuden vil han sørge for en kande kogende vand til dem, der ønsker te –
medbring egne tebreve.
3. Generalforsamling 21/22
Generalforsamlingen 21/9 starter med spisning. Klubben betaler drikkevarer og kage til kaffen.
4. Status på årets økonomi
Status på økonomien viser et tilfredsstillende resultat.
5. Kommende budget
Der foreslås et ekstra Åbent Hus arrangement.
6. Open by Night 25/8 og Åbent Hus 4/9
Klubben deltager i Open by Night og holder Åbent Hus 4/9 kl. 13-16 i Spejlsalen VKI.
7. Corona
Sprit på bordene vil være den eneste forholdsregel, med mindre myndighederne anbefaler andet.
8. Turneringen
Vi fortsætter med det elektroniske bridgeur. De nye turneringsafviklere fortsætter også, dvs. Bjarne og KB om
mandagen og Niels og Leif om onsdagen.
9. Samarbejde med nabobyerne.
Erik har kontaktet nabobyernes samråd. Nørresundby Samråd og Løvvangen har vist interesse.
Arne vil  kontakter oplysningsforbundene angående kursus for begynderundervisning.
10. Oprydning i skabene
Kaj, Erik og Arne rydder op i skabene og lægger de nye kort i kassetterne.
11. Evt.
Nyt møde 7/9 kl. 17.30 for at godkende regnskabet.

Anne Mette
19/8 2022

Referat af bestyrelsesmøde 16/3 2022 kl. 18 i VKI

Til stede: Anne Mette Pedersen, Arne Christensen, Erik Christensen, Thomas Færch, Kaj Larsen, Kirsten Møller og Niels Sloth

 1. Sæsonafslutning

Onsdag den 6/4 kl. 18.00 er der sæsonafslutning med spisning og efterfølgende spil. Ved tilmeldingen vil det være muligt at vælge mellem 4 slags smørrebrød og øl og vand. Medlemmerne betaler for maden. Klubben betaler øvrige udgifter.

 1. Økonomi

Kaj gennemgik kort og klart klubbens økonomi. Der foreligger ikke negative afvigelser fra budgettet.

 1. Bridgeur

Det lånte bridgeur har fungeret godt og der skal fremover spilles med ur. Det skal derfor nu afprøves i praksis, om computerens bridgeur, som Erik sætter op, kan bruges, eller om der skal købes et ur. 

 1. Aktiviteter i april-maj

Erik og Thomas afholder et kursus for lettere øvede efter påske. Nærmere oplysninger følger.

 1. PR-aktiviteter i foråret

Klubben deltager i den næste Vodskov Open by Night og holder Åbent Hus før sæsonstart 2022/23.

Erik arbejder på og gerne i samarbejde med Hjallerup og Hals at arrangere en bridgeaften i maj/juni i nabobyerne.  

 1. Evt.

Der forelå intet.

Anne Mette 17/3 2022

Referat af bestyrelsesmøde 12/1 2022 kl. 19.00 hos Arne Christensen

Til stede: Anne Mette Pedersen, Arne Christensen, Erik Christensen, Kaj Larsen, Kirsten Møller og Niels Sloth. Thomas Færch deltog online.

1. Planlægning af 30. januar 2022
30. januar er klubben vært for Mixpar-turnering kl. 10-18, incl. frokostpause. Da cafeen er lukket, står klubben også selv for alt det praktiske mht. forplejning – buffet fra Brugsen, fri kaffe, kage til eftermiddagskaffe samt salg af øl og vand.

2. Klubstart 17/1
Lige nu er der 12 borde om mandagen og 11½ bord om onsdagen.

3. Økonomi
Kaj gennemgik kort klubbens økonomi, som han betegnede som sund.

4. Substitutservicering
Cafeen i VKI er lukket og det betyder, at man selv kan tage forplejning med hjemmefra til pausen. Servicering af substitutter er derfor indtil videre desværre ikke mulig.

5. Afslutning sæson 21-22
Dato for sæsonafslutning fastsættes senere.
Den sidste spilledag i onsdagsturneringen før jul blev aflyst på grund af snevejr. Turneringen forsøges spillet færdig efter sæsonafslutningen i april.
Derfor påbegyndes en ny turnering både om mandagen og om onsdagen med rækker efter handicap.

6. Dusører til hjælpere
De praktiske hjælpere skal fortsat belønnes.

7. Kursus efter sæsonafslutning
Punktet er indtil videre udskudt.

8. Diverse PR inden sæson 22-23
Erik undersøger, om der i nabobyerne er interesse for bridge.

9. Evt

Anne Mette 13/1 2022

Referat af bestyrelsesmøde 6/10 2021 kl. 18.00 i VKI

Til stede: Anne Mette Pedersen, Arne Christensen, Erik Christensen, Kaj Larsen, Thomas Færch, Kirsten Møller og Niels Sloth

1. Konstituering
Konstitueringen er uændret. Arne Christensen fortsætter som formand, Erik Christensen som næstformand og Kaj Larsen som kasserer.

2. Øvrig opgavefordeling
Den øvrige opgavefordeling blev aftalt, men da Thomas Færch stopper om mandagen, skal der findes en anden til at løse hans opgaver den dag.

3. Juleafslutning 2021
Mandag den 13/12 kl. 12.30 er der juleafslutning med spisning og derefter spil. Mht. maden satses der på smørrebrød og grønlangkål.

4. Distriktsturnering søndag 30/1 2022
Klubben er vært for Mix-par (hele dagen) og Serie 2 (eftermiddag). Nærmere oplysninger følger.

5. Corona-forsigtighedsregler
Reglerne fortsætter indtil videre uændrede.

6. Evt.
Det undersøges, om der igen kommer en nordjysk holdturnering og om der er mulighed for en holdkamp på Real Bridge mod en af Aalborgs venskabsbyer.

Substitutsituationen tages op på næste møde.

Anne Mette
7/10 2021

Referat af bestyrelsesmøde 8/9 2021 kl. 17.30 i VKI

Til stede: Anne Mette Pedersen, Arne Christensen, Erik Christensen, Kaj Larsen, Thomas Færch, Marianne Jønsson, Henrik Winther Larsen, Kirsten Møller og Niels Sloth 

 1. Medlemssituationen

Der er 71 medlemmer fordelt på 12 borde om mandagen og 9 borde om onsdagen. Dertil kommer 10 deltagere i kursus.

 1. Generalforsamling 2019/20

Kort gennemgang af årsberetningen og årsregnskabet, som lægges på nettet.

På valg var Kaj, Anne Mette og Thomas. Alle blev genvalgt.

 1. Generalforsamling 2020/21. Onsdag den 29/9 – 2021 kl. 19.00


a. Dirigent

Der er samtykke fra Karl Børge

b. Beretning 2020/21

Arne fremlagde beretningen, som blev godkendt. Lægges på nettet.

c. Årsregnskab 2020/21

Kaj gennemgik det endelige regnskab, som blev godkendt og underskrevet. Lægges på nettet.

d. Budget 2021/22 og kontingentforslag

Forslaget til budget og kontingent blev godkendt.

e. Indkomne forslag

Der forelå ingen.

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Arne og Erik er på valg og er villige til genvalg.

g. Valg af suppleanter

Henrik og Marianne ønsker at stoppe. Kirsten Møller og Niels Sloth foreslås som nye suppleanter.

h. Valg af revisor og suppleant

Stig Leerbeck foreslås som revisor og Karl Børge som suppleant.

i. Evt.

 1. Spisning 29/9 2021kl. 18.00

Menuen er 6 skiver stegt flæsk med tilbehør – 65 kr. eller smørrebrød (æg/rejer eller hamburgerryg) – 22 kr. stk. 

Klubben giver øl/vand og kaffe.

Tilmelding og betaling om mandagen til Anne Mette og om onsdagen til Kaj.

Efter generalforsamlingen er der bridgespil, som ikke er en del af den igangværende turnering.   

 1. Evaluering af Open By Night og Åbent Hus

Fremmødet ved Open By Night var ikke overvældende og klubben deltager næste gang forudsat en bedre placering.

Fremmødet ved Åbent Hus var heller ikke overvældende og der tages senere stilling til en gentagelse heraf.

 1. Evt.

Der forelå intet.

Anne Mette

10/9 2021

Referat af bestyrelsesmøde 4/8 2021

Deltagere: Arne Christensen, Erik Christensen, Thomas Færch, Kaj Larsen,  Niels Sloth, Kirsten Møller og Henrik Winther Larsen.

 1. Den “oversprungne” GF for år 19/20.
  Den skulle jo iflg. vedtægterne have været afholdt i september 2020. På grund af coronasituationen i efteråret 2019 blev GF udsat, og er ikke blevet afholdt. Den vil blive gennemført i kort form i forbindelse med GF 20/21.
 2. Medlemssituationen
  Der bliver 21 par om mandagen og 19 par om onsdagen. Små ændringer kan forekomme.
 3. Økonomi.
  Årsregnskabet afsluttes pr 31/8. Der bliver et betydeligt overskud. Bestyrelsen har derfor besluttet, at årets klubkontingent tilbagebetales til medlemmerne, for de flestes vedkommende som reduktion i det kommende kontingent.
 4. Kommende coronasmitte forebyggelse.
  Der spilles med forskellige kortmapper mandag og onsdag, hvilket betyder, at mapper og kort er virusfri, når vi starter.

  Vodskov Bridgeklub Corona-regler

  1. Bliv hjemme, hvis du føler dig sløj, eller har influenza-lignende symptomer.

  2. Når du kommer ind i spillelokalet, skal du spritte hænder.

  3. Du skal holde mindst 1 m afstand til andre.

  4. Tag en meldekasse med til din plads, og tag den med til nyt bord. Og læg den på plads efter spilafslutning.

  5. Du skal hurtigst muligt finde din plads ved spillebordet. For en sikkerheds skyld opfordres du til at aftørre stol og bordkant ved din plads.

  6. Nord må gerne aftørre Bridgematen, og det er kun Nord, der rører ved Bridgematen.

  7. Tag kort efter tur. Først Giver. Derefter med uret. Læg tilbage i samme rækkefølge.

  8. Du skal hoste/nyse i ærmet, og undgå håndkontakt med ansigtet. Skulle uheld ske, skal fornøden afspritning foretages.

  9. Du skal undgå fysisk kontakt, men må gerne smitte med godt humør.

 5. Fremover har vi en officiel klubmail
  vodskovbridgeklub@outlook.dk
  Bestyrelsens medlemmer har adgang til kontoen.
  Denne mail bedes benyttet til mail til klubben, først og fremmest meddelelser om brug af substitutter.
  Hvis medlemmer ønsker at skrive direkte til formand eller øvrige bestyrelsesmedlemmer, må man naturligvis det.
 6. Open By Night 26/8
 7. Åbent Hus søndag 29/8 i VKI kl 13-16
 8. Næste møde 8/9 kl 18
 9. Evt
  Thomas meddelte, at han fremover vil få svært ved at forestå spilafvikling om mandagen.

Arne
5/8 2021

Referat af online bestyrelsesmøde 23/2 2021

Deltagere: Anne Mette Pedersen, Arne Christensen, Erik Christensen, Thomas Færch, Kaj Larsen, Marianne Jønsson og Henrik Winther Larsen.

1. Siden sidst
Arne har aftalt med Hals Bridgeklub, at medlemmerne kan spille i hinandens online- turneringer mod en betaling på 10 kr. per gang.

2. Økonomi
Kaj kommenterede kort den udsendte oversigt.
Økonomien er lige nu begunstiget af begrænsede udgifter, men vil blive påvirket af en senere beslutning om hensættelse til refundering i det kommende års klubkontingent.

3. Bridge online
En Real Bridge turnering med 12 deltagere er blevet afviklet 3 onsdage. Vi regner med, vi kan fortsætte de kommende onsdage. Klubben bliver derfor tilknyttet Real Bridge gennem DBf.

4. Betaling for bridge online
Klubben har hidtil betalt for deltagelsen i bridge online og fortsætter med det til og med udgangen af marts.

5. Generalforsamling for sidste sæson
Bestyrelsen besluttede, at generalforsamlingen for sidste sæson slås sammen med den kommende sæsons generalforsamling.

6. Den resterende del af sæson 20/21
Den resterende del af sæsonen kan ikke afvikles.
Forsamlingsforbuddet er afgørende for, om de sidste kursusgange forsøges afviklet.

7. Evt.
Der forelå intet.

Anne Mette
25/2 2021

Referat af bestyrelsesmøde 21/10 2020 kl. 19.00 i VKI

Til stede: Anne Mette Pedersen, Arne Christensen, Erik Christensen, Kaj Larsen, Marianne Jønsson og Henrik Winther Larsen.
Fraværende: Thomas Færch.

Mødet handlede om coronasituationen og hvad vi kan gøre yderligere for at sikre medlemmerne bedst muligt mod smitte.
Vi skal bruge mundbind i VKI, undtagen når vi sidder ved spillebordene.
Bestyrelsen besluttede endvidere at anskaffe plexiglasskærme til 12 borde.
De allerede igangværende tiltag mod smittespredning gælder fortsat.
Vi genoptager spillet mandag den 2/11 og onsdag den 4/11.

Anne Mette
22/10 2020

Referat af bestyrelsesmøde 9/9 2020 kl. 17.30 i VKI

Til stede: Anne Mette Pedersen, Arne Christensen, Erik Christensen, Kaj Larsen, Thomas Færch, Marianne Jønsson og Henrik Winther Larsen.

Mødet handlede om generalforsamlingen 30/9 2020.

1. Tilmeldinger og mad
Der er ca. 30 tilmeldt til spisning, og dermed kan den anbefalede afstand overholdes. Arne rundsender en oversigt over tilmelding og ønsket mad i forbindelse med sæsonafslutningen.

2. Tidspunkter
18.00 spisning, men kom lidt før af hensyn til køb af drikkevarer. Det undersøges, om det er muligt at få den bestilte mad udleveret portionsvis fremfor på et fad.
18.45 kaffe og general forsamling.
20.00 bridge.

3. Forslag til dirigent og referent
Karl Børge har accepteret at være dirigent og Anne Mette at være referent.

4. Bestyrelsens beretning
Arne fremlagde beretningen, som blev godkendt med en enkelt lille tilføjelse.

5. Regnskab 19/20
Kaj gennemgik det endelige regnskab, som blev godkendt og underskrevet.

6. Budget og kontingent
Forslaget til budget og kontingent blev godkendt.
Der er 63 medlemmer fordelt på 9 borde om mandagen og 10 borde om onsdagen.
8 er midlertidigt udmeldt om mandagen og 4 om onsdagen.
11 har meldt sig til undervisning om mandagen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Anne Mette, Kaj og Thomas er på valg, men er villige til genvalg til bestyrelsen.
Henrik og Marianne er på valg som suppleanter til bestyrelsen, men ønsker ikke at fortsætte. Nyvalg skal derfor finde sted.

8. Valg af revisor og suppleant
Der skal finde nyvalg sted.

9. Evt.
Der forelå intet.

Anne Mette
11/9 2020

Referat af bestyrelsesmøde 18/8 2020 i VKI kl. 19.00

Til stede: Anne Mette Pedersen, Arne Christensen, Erik Christensen, Kaj Larsen, Marianne Jønsson og Henrik Winther Larsen.

1. Siden sidst
Spar Nord Fonden har reageret positivt på klubbens ansøgning om tilskud til 24 bridgemate 2 og server med et beløb på 12.000 kr. Efterfølgende er der købt 18 bridgemate 2 og server, hvorfor Spar Nord Fonden kontaktes for at få afklaret, om det har betydning for det bevilgede tilskud.

Klubben annoncerede 12/8 2020 i Vodskov Avis om begynderundervisning, Åbent Hus og ordinær turneringsstart 2/9 og 7/9.

2. Medlemstal
Der bliver 11 borde mandag og 11 borde onsdag.

3. Corona og opstart
Der henvises til klubbens forholdsregler, som kan ses på hjemmesiden.

4. Pausekaffen
Med hensyn til kaffe i pausen afventes mødet i hallens repræsentantskab 24/8.

5. Generalforsamling 30/9
Der foreligger endnu ikke en endelig plan for 30/9.

6. Open By Night Light 27/8
Bridgeklubben er ved Aktivhuset fra kl. 17-21.

7. Bridgens Dag
I forbindelse med Bridgens Dag vil der 30/8 være Åbent Hus i VKI kl. 13-16.

8. Turneringsplan
Der er ordinær turneringsstart henholdsvis onsdag den 2/9 kl. 19 og mandag den 7/9 kl. 13.30.

9. Damepar og Serie 2
25/10 er klubben vært for Damepar og Serie 2.

10. Evt.
Der forelå intet.

Anne Mette 20/8 2020

Referat af onlinebestyrelsesmøde 3/6 2020 kl. 19.00

Til stede: Anne Mette Pedersen, Arne Christensen, Erik Christensen, Kaj Larsen og Thomas Færch samt Marianne Jønsson og Henrik Winther Larsen.

1. Siden sidst
Alle medlemmer kan nu kontaktes via e-mail.
Spillelokalet er reserveret hos VKI til den kommende sæson.
Klubben har tilbudt Distrikt Nordjylland at afholde Åben Par og Serie 2 i marts 2021.
Klubben er igen forsøgt svindlet, hvilket har udløst en ny politianmeldelse.
Spar Nord Fonden har reageret positivt på ansøgningen om 24 bridgemates 2 og tilhørende server. Klubben er via e-mail stillet 12.000 kr. i udsigt.

2. Økonomi
Kaj slog fast, at klubben har en sund økonomi.

3. Vin til alle medlemmerne
Coronaen betød en afkortet spillesæson, og som kompensation herfor får alle spillere en flaske vin.

4. Den aflyste sæsonafslutning
Bestyrelsen besluttede, at lave et socialt arrangement i forbindelse med generalforsamlingen den 30/9
2020 erstatte den aflyste sæsonafslutning. Nærmere oplysninger følger.

5. Bridge på nettet
Så snart vi må mødes 30-50 personer, kommer en invitation til en introduktion til BBO.

6. Evt.
Forbundets udmelding afventes med hensyn til spilstart.
Hvis Open by Night afvikles i august, er klubben også med.
Der inviteres til Åbent Hus på Bridgens Dag 30/8.
Hvis der er basis for det, udbydes der igen undervisning.
Der er optimisme med hensyn til tilgang af nye spillere.

Anne Mette
5/6 2020

Referat af bestyrelsesmøde 15/1 2020 i VKI kl. 18.00

Til stede: Anne Mette Pedersen, Arne Christensen, Erik Christensen, Kaj Larsen og Thomas Færch samt Marianne Jønsson og Henrik Winther Larsen.

1. Siden sidst
Klubben har uden efterfølgende reaktion fra politiets side anmeldt et forsøg på svindel over for kassereren, mens Arne var på Cuba.
6 kursister fortsætter med at spille. Det har givet et nyt par både onsdag og mandag, hvor 4 spillere dog skiftes til at spille.
12 par deltager i holdturneringen Hals/Hjallerup/Brønderslev/Vodskov. Der spilles 28/1, 3/3 og 31/3 med starttidspunkt kl. 19.

2. Økonomi
Kaj fremlagde og gennemgik økonomioversigt per dags dato. Klubben har en sund økonomi og budgettet forventes at holde.

3. Stolesituationen
Stolesituationen er uændret.

4. Ansøgning om nye bridgemates
Ansøgning om 24 Bridgemates 2 og tilhørende server sendes snarest til Spar Nord Fonden.

5. Søndag 15/3
Klubben er vært for Distrikt-holdturnering og Serie 2. Dog afventes en invitation.

6. Afslutning onsdag 25/3
Det er for alle klubbens spillere og substitutter. HK Sørensen holder et oplæg om etik.

7. Kursus efter sæsonafslutning
Arne og Erik udbyder et kursus i spilføring til en pris på 50 kr. per person til dækning af de faktiske udgifter.

8. Evt.
Klubben deltager i år ikke i bridgens dag, men satser i stedet for på Kom og vær med til fredagsbridge i hallen. Nærmere oplysninger følger.

Anne Mette
18/1 2020

Referat af bestyrelsesmøde 2. oktober 2019 kl. 18.00
Mødet blev holdt i VKI
Til stede: Anne Mette Pedersen, Arne Christensen, Erik Christensen, Kaj Larsen og Thomas Færch samt Marianne Jønsson

1. Siden sidst
Arne udtrykte skuffelse over deltagerantallet i generalforsamlingen.
Hals, Brønderslev og Hjallerup Bridgeklub inviterer os med i en holdturnering efter jul.
Vi skal være vært ved Nordjyske Mestre i åbent par 15/3 samt en serie 2 turnering.
7 kursister er i gang med begynderkursus.
På generalforsamlingen blev der efterlyst nyt om nye stole, og da Aalborg Kommune gør opmærksom på, at ekstraordinære landdistriktsmidler skal søges nu (se Vodskov Avis 1/10 2019), tager Arne kontakt til
formanden for halbestyrelsen desangående.

2. Konstituering
Formand er Arne Juel Christensen.
Næstformand er Erik Christensen.
Kasserer er Kaj Larsen.
Sekretær er Anne Mette Pedersen.
Thomas Færch er alm. bestyrelsesmedlem.

3. Øvrig opgavefordeling
Arne lægger det tilpassede forslag på hjemmesiden.

4. Økonomi
Mange har allerede betalt kontingent.

5. Juleafslutning
Juleafslutningen for klubbens spillere finder sted mandag den 9/12. Nærmere oplysninger følger senere.

6. Klubbens behandling af medlemmernes persondata (GDPR)
Udkastet til Privatlivspolitik for Vodskov Bridgeklub blev godkendt og lægges ud på hjemmesiden.

7. Evt.
Der forelå intet.

Anne Mette
5/10 2019

Referat af bestyrelsesmøde 11/9 2019 kl. 18
Mødet blev holdt i VKI
Til stede: Anne Mette, Arne, Erik, Kaj, Henrik og Marianne

1. Siden sidst
10/9 startede et bridgekursus for 6 kursister. Prisen for et kursusforløb er fastsat til 250 kr.

2. Regnskab 18/19
Kaj gennemgik det endelige regnskab, som blev godkendt og underskrevet.

3. Budget 19/20
Kaj forelagde budgettet, som blev godkendt.

4. Bestyrelsens beretning
Arne fremlagde sit ændringsforslag, som blev godkendt.

5. Deltagelse i DBF Klubdagen i Middelfart 9/11
Der var ingen interesse for at deltage.

6. Eventuelt
Der forelå intet.

Anne Mette
12/9 2019

Referat af bestyrelsesmøde 28/8 2019 kl. 19.00
Mødet blev holdt hos Arne.
Til stede: Anne Mette, Arne, Erik, Kaj og Thomas samt suppleanterne Henrik og Marianne.

1. Siden sidst
Intet nyt

2. Medlemsstatus
Ved sæsonstart er der 71 aktive spillere, som fordeler sig på 40 om mandagen og 48 om onsdagen. Det betyder 10 borde om mandagen og 12 borde om onsdagen.

3. Evaluering af vinpræmieuddeling
Det er bestyrelsens vurdering, at der har været tilfredshed med den nye vinpræmieuddeling, som derfor fortsætter uændret.

4. Evaluering af substitutordning
Ordningen fungerede fint og fortsætter uændret. Substitutter er velkomne til at deltage i jule- og sæsonafslutning.

5. Evaluering af indsats for brug af turneringsleder og systemkort
I sidste sæson har der været for lidt brug af turneringsleder og systemkort. En turneringsleder skal bruges for at kunne fastholde den tilegnede viden. Bestyrelsen gør derfor opmærksom på, at en turneringsleder gerne må afbrydes i sit spil for at løse et opstået problem.

6. Bestyrelsens beretning 2018-19, forslag vedlagt
Forslaget blev gennemgået af Arne og godkendt med få ændringer.

7. Regnskabet 2018/19
Det foreløbige regnskab blev gennemgået af Kaj. Det endelige forventes godkendt af bestyrelsen 4/9.

8. Budget 2019/20
Det foreløbige budget 2019/20 blev gennemgået af Kaj. Det endelige forventes godkendt af bestyrelsen 4/9.

9. Valg på kommende generalforsamling
Arne og Erik er på valg og er villige til genvalg til bestyrelsen.
Henrik og Marianne er på valg og er villige til genvalg som suppleanter til bestyrelsen.

10. Open By Night 29/8
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter opfordres til at deltage.

11. Åbent Hus 1/9
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter opfordres til at deltage.

12. Turneringsplan
Erik gennemgik onsdagsturneringsplanen for 2019/20. Det nye er, at der i de 3 rækker spilles 2 runder før op-og nedrykning og at der 3 onsdage i marts spilles en holdturnering, da klubben skal være vært for en
holdturnering 15/3.

13. Klubdag DBF 9/11 i Middelfart
2 klubmedlemmer kan deltage.

14. Evt.
Intet.

Anne Mette
30/8 2019

Referat af bestyrelsesmøde 27/2 2019 kl.17.45
Mødet blev holdt i VKI.
Til stede: Anne Mette, Arne, Erik, Kaj samt til sidst Henrik og Marianne.

1. Siden sidst
Intet nyt

2. Økonomi.
Forslag om køb af ny PC til spilafvikling.
Budgettet ser ud til at holde og Erik tager sig af anskaffelsen af en ny PC

3. Vi har snart afslutning.
Det er den 20/3
Mandagsspillerne er inviteret til at deltage. Aftenen starter med spisning kl. 18. Derefter holder Tonny Hessel et oplæg om etik og aftenen slutter med en turnering efter handikap som sidste år

4. Skal nogen have dusør for klargøring/oprydning af spillelokale i år?
Emnet blev drøftet

5. Nogen, der har en god idé til spil eller kursus, efter sæsonafslutning?
Der bliver kursus til og med april i udvalgte emner fra bl.a. bog 2

6. Evt.
Top 16 turnering også om mandagen, hvis der er interesse for det

Anne Mette
1. marts 2019

Referat af bestyrelsesmøde den 12. december 2018 kl. 17.45
Mødet blev holdt i VKI.
Til stede: Anne Mette, Arne, Erik, Kaj, Thomas samt suppleanterne Henrik og Marianne.

1. Siden sidst
Klubben har været vært ved en seniorparturnering, hvor 12 par deltog. Det blev en god dag og klubben vil gerne være vært igen.
De sidste 4 onsdage inden jul har været for kort tid til en normal spilafvikling og har derfor været planlagt anderledes. Ikke alle har været tilfredse. Efter jul vil der igen blive spillet, som vi kender det.

2. Medlemssituation
Efter jul starter 5 nye spillere. Der satses derfor på 11 borde om mandagen og 13 borde om onsdagen.

3. Økonomi
Budgettet ser ud til at holde.

4. Ændring af præmietildeling
Fremover vil der være vin til 1. og 2. plads i de 3 rækker, men ikke 2 gange i træk til de samme. Derudover
vil der være lodtrækning om 2 flasker vin blandt de resterende par i hver række.

5. Kursus i februar med repetition af Bog 1
Der foreslås søndag den 3. februar kl. 13-17 samt lørdag den 9. februar kl. 13-17.

6. Ændring af regler for scorejustering ved dobbeltsubstitution
Emnet blev drøftet, men hidtidig praksis ændres ikke. Dvs. også fremover justering af score ved dobbeltsubstitution, men ikke når alle møder alle.

7. Kommende afslutning
Sæsonafslutningen finder sted onsdag den 20/3 2019 og mandagsspillerne inviteres til at deltage. Der arbejdes på at få en oplægsholder til at komme.

8. Eventuelt
Om onsdagen skal vi forlade hallen, inden alarmen går. Det betyder, at sidste spil inden pausen skal være i gang kl. 20.35, 1. spil efter pausen kl. 20.50 og sidste spil kl. 22.25.

Anne Mette
13. december 2018

Referat af bestyrelsesmøde den 3. oktober 2018 kl. 18.00

Mødet blev holdt i VKI.

Til stede: Anne Mette Pedersen, Arne Christensen, Erik Christensen, Kaj Larsen og Thomas Færch samt suppleanterne Henrik Winther Larsen og Marianne Jønsson.

 1. Siden sidst v/Arne

Klubben har pt 68 medlemmer og 6, som går til undervisning.

 1. Konstituering

Arne fortsætter som formand.

Erik C fortsætter som næstformand.

Kaj fortsætter som kasserer.

Anne Mette er ny sekretær.

 1. Øvrig opgavefordeling

Arne sørger for, at det tilpassede forslag er tilgængeligt på hjemmesiden.

 1. Økonomi

Ca. 60 % af medlemmerne har allerede betalt kontingent.

 1. Vindepot

Klubbens vin skal fremover opbevares i VKI i det dertil indkøbte skab.   

 1. Ansøgning til Aalborg Kommune

De ændrede og underskrevne vedtægter sendes til Aalborg Kommune sammen med en ny ansøgning om tilskud.

 1. Seniorparturnering søndag den 11/11 2018

Klubben vil gerne være vært. Erik, Kaj og Thomas tager sig af de praktiske opgaver, som turneringen medfører. Klubbens medlemmer opfordres kraftigt til at deltage – der er kun behov for lidt hjælp til klargøring af spillelokalet før og efter turneringen, dvs. man kan sagtens spille med.  

 1. Systemkort

Punktet udskydes til næste møde.

 1. Juleafslutning

10/12 2018 er sidste spilledag før jul for mandagsholdene og dermed juleafslutning den dag, men onsdagsholdene er også meget velkomne til at deltage.  

 1. Næste møde

Næste møde finder sted i januar 2019.

Anne Mette Pedersen

08.10.2018

Referat af bestyrelsesmøde den 3. september 2018 kl. 19:00.
Mødet afholdtes hos Jytte og Arne, Drøvten 44, 9310 Vodskov
Til stede: Anni Skov, Arne Christensen, Erik Christensen, Kaj Larsen og Thomas Færch samt suppleanterne: Anne Mette Pedersen og Hanne Westergaard.

1. Siden sidst v/Arne.
1. Klubben har pt. 70 medlemmer. Der bliver 9 borde mandag og 13 borde om onsdagen. 9 nye medlemmer starter med undervisning her i efteråret v/Arne og Erik.
2. Klargøring af spillelokale: Olav Væversted og Harry Starcke spiller ikke, hvorfor der må findes en praktisk løsning med hensyn til klargøringen.
3. Kortgivermaskinen er flyttet til spillelokalet og vil blive betjent af Erik og Thomas.
4. Fremover skal medlemmer så vidt muligt selv sørge for substitutter og meddele disse til Arne, der løbende vil opdatere hjemmesiden med oplysninger om substitutter, som er optaget.
5. Turneringsinvitationer vil normalt fremover kun blive vist på hjemmesiden og ved oplag i spillelokalet.

2. Regnskab for 2017/18.
Kaj gennemgik regnskabet. Årets resultat udgør kr. 3.985 (budget kr. 2.486) og egenkapitalen udgør kr. 39.733. Regnskabet blev godkendt og underskrevet.

3. Budgetforslag 2018/19.
Kaj gennemgik budgetforslaget. Medlemstallet er faldet i forholdt til ultimo 2017/18. Kontingentet til DBf er uændret, og der var enighed om at foreslå uændret klubkontingent (kr. 270 mandag og kr. 290 onsdag). Det ordinære resultat er herefter budgetteret til ca. kr. 2.400. Hertil kommer forventet
overskud ved Senior Par finale kr. 1.000. Budgettet blev godkendt.

4. Generalforsamling 2018.
1. Afholdes onsdag den 26. september 2018 kl. 18:00 i spillelokalet.
2. Dagorden efter vedtægterne. Arne spørger Henrik Mortensen, om han vil være dirigent.
3. Indkomne forslag: Med henblik på muligheden for at opnå visse tilskud fra Aalborg Kommune, var der enighed om at fremsætte forslag til ændringer i § 4.
4. Bestyrelse: På valg er: Anni (ønsker ikke genvalg), Kaj (villig til genvalg) og Thomas (villig til genvalg).
5. Bestyrelsessuppleanter: Anne Mette (villig ril genvalg) og Hanne (ønsker ikke genvalg).
6. Kaj udarbejder opslag til spillelokalet.
5. Eventuelt
Der forelå intet under dette punkt.
Kaj Larsen, referent
07.09.2018

Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2018 kl. 17:30.
Mødet afholdtes i VKI Vodskov.
Til stede: Anni Skov, Arne Christensen, Erik Christensen, Kaj Larsen og Thomas Færch samt suppleanterne Anne Mette Pedersen og Hanne Westergaard.

Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2018 kl. 17:30.
Mødet afholdtes i VKI Vodskov.
Til stede: Anni Skov, Arne Christensen, Erik Christensen, Kaj Larsen og Thomas Færch samt substitutterne Anne Mette Pedersen og Hanne Westergaard.

1. Siden sidst v/Arne
1. Orienterede om den ”nye” hjemmeside og ønsker gerne input om tilføjelser/rettelser.
2. Der blev i weekenden 13. – 14. januar afholdt turneringslederkursus i Brovst med deltagelse af 5 personer fra Vodskov Bridgeklub.
3. Ansøgning om godkendelse som tilskudsberettiget forening er sendt til Aalborg Kommune.

2. Seniorparturnering.
Skal vi gentage dette, hvis vi bliver spurgt.
Fra Vodskov Bridgeklub deltog blot 1 spiller. Der var blandt alle deltagerne stor tilfredshed med arrangementet. Enighed om, at vi tilbyder os igen, hvis vi bliver spurgt. Erik C: Medhjælp fra klubben (hen over hele dagen) skal deles mellem 2 personer, ellers bliver det en lang dag.

3. Økonomi og medlemssituation
1. Økonomi. Kaj fremlagte og gennemgik økonomioversigt pr. dags dato. Med den besluttede kontingentstigning, et forventet tilskud på 75 % af kursusudgifter (turneringslederkursus) og kommende udgifter til Bridgens Dag, forventes et overskud i størrelsesorden 5.000 – 10.000.
2. Medlemssituationen. Pr. 01.09.17 – 80 medl. (70 primære og 10 klub) – (44 mandag og 56 onsdag). Pr. 01.01.18 – 85 medl. (70 primære, 10 klub og 5 k-medl.) – (44 mandag og 60 onsdag).

3.a. Substitutregler
Der har ved benyttelse af enkeltsubstitut været omtalt det uheldige i følgende:
1. Ved benyttelse af enkeltsub. med højt handicap, kan – de 2 modspillende par – få/have en fordel.
2. Ved benyttelse af enkeltsub. med meget lavt handicap, kan det være en ulempe for de 2 modspillende par.
Forholdet blev drøftet og de nuværende substitutregler fastholdes.

4. Kommende afslutninger
Afslutningerne for såvel mandag som onsdag slås sammen til onsdag den 14. marts 2018.
Spisning kl. 18:00. Derefter indlæg om bridgeetik v/Tonny Hessel. Aftenen slutter med en lille bridgeturnering med vinpræmier.

4.a. Turneringslederkursus
Deltagerne blev meget opfordret til at man anvender systemkortet. Vi prøver at få det til at ”køre” i A-rækken. Vi skal finde en god balance og ikke sætte ”hyggen” over styr.

5. Bridgens Dag.
Skal vi gentage forløbet fra 2016? Skal vi uddele i Vester Hassing?
Resultatet i 2016 gav en del nye medlemmer. Enighed om at vi prøver igen her i 2018 (ultimo august).
Vi uddeler også i Vester Hassing. Arne udarbejder køreplan.

6. Nyhedsbrev fra DBf – videresendt til orientering
Der var ingen kommentarer.

7. Videresendt mail fra Aadal Bridge. Hvad mener vi om forholdet mellem ”bredde og elite”
5 breddeklubber i omegnen af Århus (på foranledning af DBf’s formand)har  lavet en ”græsrodsbevægelse” ved (med solid opbakning blandt klubberne i DBf) at indsende 3 forslag til det årlige rep-møde 29-4-17.
Forslag:
1) Ændret valgprocedure for DBf’s repræsentantskabsmedlemmer.
2) Gøre deltagelsen i MP-ordningen frivillig (blev gjort tvungen i 2014 og indbringer DBf 1,3 mio.).
3) Gøre DBf’s regnskab mere synligt (hvad anvendes vores kontingentindbetaling på ca. 7 mio. og 1,3
mio. i MesterPointafgift til).
Forslagne blev nedstemt med 0-19 af repræsentantskabet.
De 5 breddeklubber etabler nu en TALERØRS SAMMEMSLUTNING for ”Danske Bridgeformænd”.
Vodskov Bridgeklub svarer ja til at være med, og det er op til Arne, om han AKTIVT vil være med til at udforme relevante spørgsmål etc.

8. Eventuelt
Der var intet under eventuelt.

Kaj Larsen, referent
18.01.2018

Referat af bestyrelsesmøde den 2. oktober 2017 kl. 19:00.
Mødet afholdtes hos Jytte og Arne, Drøvten 44, 9310 Vodskov

Til stede: Anni Skov, Arne Christensen, Erik Christensen, Kaj Larsen og Thomas Færch samt substitutterne Anne Mette Pedersen og Hanne Westergaard.

 1. Siden sidst v/Arne
  1. Bød velkommen til de nye medlemmer i bestyrelsen og nye suppleanter.
  2. Skolebridge. Helle Bjerregaard (medlem af Vodskov Bridgeklub og lærer på Vodskov Skole) vil gerne 
  starte skolebridge op fra efterårsferien til jul – hver mandag fra ca. 12:00 til 13:30. Klubben må finde hjælpere, idet projektet fortjener støtte.
  3. Undervisning. Arne og Erik underviser pt. 5 (snart 6) potentielle medlemmer – forhåbentlig kommer der et ”bord” ud af det fra nytår.
 2. Konstituering, herunder hvem der er valgt for hhv. 1 og 2 år Arne Christensen – fortsætter som formand. Erik Christensen – næstformand. Kaj Larsen – kasserer og sekretær. Thomas Færch er valgt for 1 år og Erik Christensen dermed for 2 år.
 3. Opgavefordeling Den foreliggende oversigt blev gennemgået. Oversigten vil – efter ajourføring – blive lagt ud på klubbens hjemmeside.
 4. Økonomi
  1. Økonomi. Der har været begrænset antal poster i den første måned af det nye regnskabsår. Der 
  er udskrevet kontingentfakturaer for kr. 51.920, hvoraf kr. 23.800 skal betales videre til DBf. Indestående på klubbens konto er dags dato kr. 40.103. 2. Turneringslederuddannelsen. Klubben skal satse på at få uddannet 4 turneringsledere (2 mandag og 2 onsdag). Pt. er der ”kun” kurser på Sjælland. Distrikt Nordjylland har næsten lovet at starte et undervisningsforløb op til januar 2018.
 5. Seniorparturnering, søndag den 12. november 2017 Vodskov Bridgeklub er vært. Erik Christensen påtager sig at være ”tovholder” med kontakten til Kjeld Jensen. Thomas og Kaj har lovet at assistere – vi får behov for yderligere 1 – 2 personer.
 6. Afslutninger Hanne Westergaard og Anni Skov er ”tovholdere” på henholdsvis mandags- og onsdagsholdet. 
 7. Næste møde Januar 2018 – dato udmeldes senere.

Kaj Larsen, referent 02.10.2017

Referat af bestyrelsesmøde den 5. september 2017 kl. 19:00.
Mødet afholdtes hos Jytte og Arne, Drøvten 44, 9310 Vodskov
Til stede: Anni (deltog i 1⁄2 time), Hanne, Inger Odgaard, Arne og Kaj (Fraværende: Søren)

1. Siden sidst v/Arne.
1. Klubbens tidligere formand og medlem gennem mange år Mathias Bruun er desværre faldet bort. Arne vil indlede det næstkommende onsdags hold og mandags hold med 1 minuts stilhed.
2. Klubbens tilstedeværelse ved Open By Night i maj og august har resulteret i 8 henvendelser. Der starter et kursusforløb med 4 deltagere tirsdag aften og 4 deltagere torsdag aften med undervisning af henholdsvis Erik Christensen og Arne Christensen.
3. Skolebridge er pt. udskudt – det drejer sig om 5. klasse (lidt for unge) og vil kræve 4 hjælpere.
4. Klubben har tilbudt at være ”vært” ved Senior Par finale den 12. november 2017.

2. Regnskab for2016/17.
Kaj gennemgik regnskabet. Årets resultat udgør kr. -8.977 (budget kr. -11.723) og egenkapitalen udgør kr. 35.748. Det negative resultat er en følge af udgifter på kr. 11.888 i forbindelse med afholdelse af klubbens 40 års jubilæum. Regnskabet blev godkendt.

3. Budgetforslag 2017/18.
Kaj Larsen gennemgik budgetforslaget. Medlemstallet er faldet med 4 i forholdt til ultimo 2016/17. Klubben får udgifter i forbindelse med uddannelse af ”nye” turneringsledere. Kontingentet til DBf er uændret, men klubkontingentet for såvel onsdag som mandag foreslås forhøjet med kr. 20 (har været uændret de seneste 4 år). Det ordinære resultat er herefter budgetteret til ca. kr. 1.700 (uden forhøjelse af kontingentet vil det forventede ordinære resultat blive negativ). Hertil kommer forventet overskud ved Senior Par finale kr. 800. Budgettet blev godkendt.

4. Generalforsamling 2017.
1. Afholdes onsdag den 27. september 2017 kl. 18:00 i spillelokalet.
2. Dagorden efter vedtægterne. Arne spørger Henrik Mortensen om han vil være dirigent.
3. Forslag til ændrede/tilpassede klubregler blev godkendt.
4. Bestyrelse: Suppleanterne indkaldes til bestyrelsesmøderne. Der er derfor hensigtsmæssig, at bestyrelsens antal reduceres fra 6 til 5 personer. På valg er: Hanne, Inger Odgaard, Arne og Søren. Alene Arne er villig til genvalg – der er dermed behov for to nye emner.
5. Bestyrelsessuppleanter: Hanne er villig til at indtræde som 1. suppleant – der skal således findes et yderligere emne.
6. Kaj udarbejder opslag til opsættelse i spillelokalet.

5. Nye regler for turneringsbridge.
Pr. 1. september 2017 træder nye love for turneringsbridge i kraft. Klubben har anskaffet nogle eksemplarer til udlevering til relevante medlemmer.

6. Eventuelt
Der forelå intet under dette punkt.

Kaj Larsen, referent
06.09.2017

Referat af bestyrelsesmøde den 8. februar 2017

Vodskov Bridgeklub afholdt bestyrelsesmøde i Vodskov Kultur og Idrætscenter (VKI) kl. 17:30.

  • Til stede: Arne, Hanne, Inger (Suppleant), Kaj, Mathias, Søren
 • Afbud: Anni
 1. Siden sidst

Arne har talt med Tove Olsen i Kulturforvaltningen. Vi betaler i forvejen “foreningspris”, som er minimumsbetaling. Vi kan ikke få lavere husleje.

Skolebridge undervisning har måttet indstilles efter nytår pga. manglende tid hos Arne, Henning og Mathias.

 1. Økonomi og medlemssituation

Kajs balance fra 5/2-2017 viser, at budgettet holder med minimale afvigelser, resulterende i et glædeligt plus inden eventuelle udgiftspådragende beslutninger på bestyrelsesmødet.

Kaj har rettet modtaget regning for lokaleleje og sendt den – samt betaling – til VKI uden reaktion derfra – indtil videre.

2.1 Anskaffelse af spritdispenser

Cafeteriet sætter en spritdispenser op ved skranken uden udgift for klubben.

2.2 Udskiftning af slidte meldekort

Kaj bestiller 20 nye sæt til en forventet pris på ca 2400 kr hos DBf. De gamle er meget slidte. Mathias sender Kaj adgangskoden til DBf.

2.3 Påskønnelse af hjælpere

Olav Væversted Nielsen får en påskønnelse for at blande sig i kortene ☺.

2.4 Fortsat annoncering i Vodskov Avis

Arne har ændret annoncen lidt – abonnementet fortsætter.

 1. Turneringsplan

Uændret planlægning, dog mere information til medlemmer, hvis start/afslutning er tæt på højtider.

 1. Afslutningsarrangementer for denne sæson

Sæsonafslutning med spisning sidste mandag kl. 13 og onsdag kl.18 i marts. Top 16 efterfølgende onsdag.

Hanne og Inger starter planlægning af sæsonafslutninger. Arrangementerne skal hvile økonomisk i sig selv – som hidtil. Kaj leverer medlemslister.

 1. Internt medlemskursus

Arne overvejer at afholde kursus 6 onsdage i april/maj og 4 onsdage i august. Indhold: Nordisk Standard bog 2. Mest beregnet for nye medlemmer, men med assistance til deltagere, der benytter et andet bridge meldesystem.

 1. Justering af regler vedr. pointtildeling for brug af dobbeltsubstitutter

Opgave overdraget fra generalforsamlingen.  De nuværende regler er i modstrid med DBfs love. Vi ændrer derfor til naboklubbernes regler, som er tilladelige. Meddeles på næste generalforsamling. Mathias sender Søren en henvisning til Dbfs regelsæt.

Vi kigger på regler for justering ved udeblivelse i samme omgang.

 1. Justering af klubregler så det gælder både mandag og onsdag

Skal godkendes på førstkommende generalforsamling. Arne, Kaj og Søren udarbejder forslaget.

 1. Gennemgang og oprydning på hjemmesiden

Mathias og Arne flytter domæne og skifter til et lignende web-software.

 1. Evt.

9.1 Ansvarlig for afslutning af Bridgecentral og Bridgemate

  • Mandag: 1. Per Wimmelmann, 2. Mathias Bruun
 • Onsdag: 1. Mathias Bruun, 2. Søren Windfeld Skou

Kaj indføjer i opgaveliste.

9.2 Reserve-PC klargøres

Søren fixer Arnes gamle pc med hjælp fra Mathias.

9.3 Håndtering af vores arkiv af bridge-materialer

Arne spørger Jonna, om vi kan opbevare tingene nogen steder i VKI. Derefter skal vi have sorteret mhp salg, kassation eller fortsat opbevaring.

Referent: Søren Windfeld Skou 8/2-2017.

Referat af bestyrelsesmøde den 12. oktober 2016 kl. 17:30.

Mødet afholdtes i Vodskov Kultur og Idrætscenter (VKI)

Til stede: Anni, Arne, Hanne, Inger (substitut), Kaj, Mathias og Søren. (Fraværende: ingen)

1. Siden sidst.

Arne: Havde modtaget klage fra vollyball-holdet om, at der lugter af røg, når vi er der.

2. Medlemsstatus.

Arne Andersen (Liselund) har ønsket at stoppe som passivt medlem. Peter Lindgaard Christensen ønsker forsat at være medlem (pt. ”kun” substitut på mandagsholdet). Klubben har dermed nu 78 aktive medlemmer. Efter endt undervisning, forventes der tilgang af nye medlemmer til januar 2017.

3. Konstituering, herunder hvem der er valgt for hhv 1 eller 2 år.

Arne: Glad for at de genvalgte ville fortsætte i bestyrelse. Resultatet af konstitueringen blev: Arne (formand), Kaj (næstformand og kasserer) og Søren (sekretær). Blandt de genvalgte v/generalforsamlingen er Søren Windfeld Skou valgt for 1 år.

4. Forlag fra gen. fors. om substitut-scoreregulering.

Mathias koordinerer med Hals og Hjallerup, herunder evt. fastsættelse af grænse for, hvor ”stærke” substitutter må være i forhold til de som de afløser.

5. Opgavefordeling.

Listen blev gennemgået og ajourført.

6. Jubilæum, menu, tilmeldingsfrist, praktisk hjælp, turnering.

Menu: Forret: Kold fiskefad m/dilddressing, pyntet med rejer samt brød. Hovedret: Hvidløgsmarineret svinekam. Ovnstegte kartoffeltern m/krydderier. Broccolisalat m/rødløg, ristede solsikkekerner, rosiner og dressing. Dessert: Lagkage og kaffe (evt. i pausen ved efterfølgende spil). Praktisk hjælp: Klares internt – de implicerede møder op kl. 11:00. Gæster: Afgrænses til tidligere formænd og bestyrelsesmedlemmer (Mathias har navnene herpå). Inger spørger Alice Bundgaard, om hun vil lave en sang.

7. Økonomi

Kaj oplyste at kontingentindbetalingerne er forløbet meget flot. Pt. mangler der ”kun” indbetalinger fra 4 medlemmer (kr. 2.260). Indestående i banken udgør t.kr. 84. 6

8. Juleafslutning

Juleafslutning for mandagsholdet er planlagt til mandag den 5. december 2016. Hanne og Inger står for det praktiske (med hjælp fra Arne og Kaj). Prisfastsættelsen er som følgende: Pris for mad inkl. kaffe og småkager fra VKI tillagt kr. 15,00 til dækning af: Blomster, lys, servietter og vinpræmier.

9. Eventuelt

Der blev stillet forslag om håndhygiejne dispenser i spillelokalet. Der rettes forespørgsel til VKI.

Kaj Larsen, referent 13.10.2016

Referat af bestyrelsesmøde den 1. september 2016 kl. 19:00.
Mødet afholdtes hos Tove og Kaj Larsen, Havremarken 25, 9310 Vodskov
Til stede: Anni, Arne, Inger, Kaj, og Søren. (Fraværende: Hanne og Mathias)
1. Siden sidst.
Arne:
1. Bridgens Dag den 28.08.16 må betegnes som tilfredsstillende. Der mødte 11 aktive besøgende op. Aktive fordi de alle prøvede flere spil ved et af de to borde. Der arrangeres kursus mandag og/eller tirsdag aften.
2. Sæsonen starter med 56 (14 borde) onsdag aften og 48 (12 borde) mandag eftermiddag.
3. Skolebridge er startet på Vodskov med 16 elever. Efter endt forløb starter 16 andre elever. Undervisning forestås af Mathias og Arne.
2. Regnskab for2015/16.
Kaj gennemgik regnskabet. Årets resultat udgør kr. 2.990 (budget kr. 3.069) og egenkapitalen udgør kr. 44.725. Regnskabet blev godkendt.
3. Budgetforslag 2016/17.
Kaj Larsen gennemgik budgetforslaget. Totalt set budgetteres med uændret medlemstal. DBf har forhøjet kontingentet med kr. 20 (grundet øgede udgifter til edb og skolebridge). Det samlede kontingent foreslås derfor forhøjet med kr. 20. Det ordinære resultat er budgetteret til ca. kr. 5.000. Herfra går forventede udgifter til 40 års jubilæum (jf. punkt 5) kr. 15.000. Budgettet blev godkendt.
4. Generalforsamling 2016.
1. Afholdes onsdag den 28. september 2016 kl. 18:00 i spillelokalet.
2. Dagorden efter vedtægterne. Arne spørger Bent Larsen om han vil være dirigent.
3. På valg er: Anni, Mathias, Kaj og Søren. Alle er villige til genvalg, dog vil Søren gerne trække sig, såfremt der kan findes et andet emne.
4. Kaj udarbejder opslag til opsættelse i spillelokalet.
5. Jubilæum.
1. Klubben er stiftet den 3. november 1976.
2. 40 års jubilæet planlægges fejret ved et arrangement i VKI lørdag den 29. oktober 2016.
3. Foreløbigt program: Spisning kl. 12:30 og bridge fra kl. 14:00 til ca. 16:30.
4. Traktement: 2 retter mad, som klubben er vært ved. Drikkevarer for deltagernes regning.
6. Eventuelt
Søren foreslog et indlæg om etiske regler evt. sammen med Hjallerup og Hals. Forslaget henlægges til næste møde.
Kaj Larsen, referent 06.09.2016

Referat af bestyrelsesmøde den 17. februar 2016 kl. 17:30.

Mødet afholdtes i Vodskov Kultur- og Idrætscenter (VKI)
Til stede: Anni, Arne, Inger, Kaj, Mathias og Søren. (Fraværende: Hanne)

1. Siden sidst. Arne: 1. Der er indrykket annonce i Vodskov Avis under ”Aktive foreninger i nærområde Vodskov” – første indrykning var 09.02.16. I alt 8 gange for ca. kr. 600,00. 2. Har meldt sig som bridgeklubbens ”redaktør” på ny facebook-side, der samler hele byen (fælles facebook-side for hele byen). 3. Orienterede om møde med Knud Larsen VKI omkring evt. ændringer i huslejeterminerne. Der kommer et udspil fra VKI.

2. Økonomi. Kaj gennemgik kort økonomioversigten pr. 15.02.16 suppleret med forventningerne til resterende del af regnskabsåret. Der forventes et overskud i størrelsesorden ca. kr. 5.000 mod budgetteret overskud på kr. 3.069.

3. Medlemssituationen. Arne syntes der – af og til – er mange substitutter. Konklusion: Intet problem med substitutter – der er stor velvilje fra Hals og Hjallerup.

4. Afslutningsarrangementer for denne sæson. Mandagsholdet: 21.03.2016 Anni og Hanne klarer det praktiske (tilmelding og mad) – Inger kan ikke denne dato. Der startes med spisning kl. 13:00 og der spilles efterfølgende en turnering med 2 rækker arrangeret efter styrke – ”annonceres” i god tid.
Onsdagsholdet: 30.03.16 Hanne og Inger klarer det praktiske (tilmelding og mad). Mad kl. 18:30. Spil kl. 20:00. Der er tale om en ”almindelig” spilleaften, idet der mangler de sidste 14 spil af 5. turnering. De som ikke måtte ønske at spise, kan komme til spillet kl. 20:00. Substitutter bør tilbydes mad, men for regning af de medlemmer de afløser. Kaffepause midtvejs.

5. Gaver til hjælpere, opsætning af borde og andet. Der gives en påskønnelse til ”Væversteder”. Lidt større til Olav, idet han også sørger for sortering af alle spillene. Det blev overladt Kaj at sørge herfor. Påskønnelserne uddeles ved sæsonafslutningen den 30.03.16.

6. Bridgens Dag den 28.08.2016. Arne har tilmeldt os hertil. Der er tale om et landsdækkende arrangement (søndag den 28.08.16), hvor vi skal åbne dørene og byde nysgerrige indenfor i bridgens verden. DBf udstyrer os med foldere og forslag til presseomtale mv.

7. Ny turneringsform – mere ”åben” turneringsform. Mathias har tidligere (mødet 07.10.15) luftet tanken om en anden og mere åben turneringsform, hvor man tilmelder sig fra gang til gang etc. etc. Blev kort drøftet igen – formen appellerer ikke til nuværende medlemmer, men mere til kommende medlemmer.
8. Startdatoer efter sommerferien. Mandagsholdet: Mandag den 19.09.2016. Onsdagsholdet: Onsdag den 07.09.2016. Tilmeldingslister rundt inden vi slutter nuværende sæson.
9. Dato for generalforsamling. Afholdes i september måned og indkaldes med to ugers varsel. Sidste onsdag i september 2016 er den 27. Der skal afholdes et bestyrelsesmøde i september for bl.a. godkendelse af årsregnskab.

10. Eventuelt. Mathias: Orienterede om forsøg med ”skolebridge” i fritidsklub i Gandrup. Arne vil kontakte Vodskov Skole og tillige forsøge at lave lidt ”muldvarpearbejde”.
Klubbens 40 års jubilæum blev nævn til at være i november 2017. (Ved udarbejdelse af referatet bemærker referenter, at der på hjemmesiden står: ”Klubben er stiftet den 3. november 1976”??
Kaj Larsen, referent 19.02.2016

Referat af bestyrelsesmøde den 4. november 2015 kl. 17:30.

Mødet afholdtes i Vodskov Kultur- og Idrætscenter (VKI)

Til stede: Arne, Hanne, Inger, Kaj, Mathias og Søren. (Fraværende: Anni)

1. Orientering.

Arne orienterede kort om indlægget i Vodskov Avis omkring formandsskifte mv.

2. Juleafslutning.

Juleafslutning på onsdagsholdet blev kort drøftet, men droppet.

Juleafslutning på mandagsholdet blev fastlagt til mandag den 7. december 2015. Hanne og Inger lovede at forestå det praktiske. De bestemmer udvalget af mad og tillægger kr. 20.00 pr. kuvert til det ”løse”. Olav forestår afvikling af spillet.

3. Dameparturnering afviklet i VKI.

Arne orienterede om samtale med Jonna vedrørende dels for lav temperatur (måtte skifte lokale) og dels for lidt mad, der medførte et mindre afslag i prisen. Vodskov Bridgeklub modtager kr. 1.000 for udlån af materiel.

4. Økonomi.

Kaj gennemgik kort økonomioversigten pr. 3. november 2015. Kontingentet for 2015/16 er indgået på nær kr. 310,00 og på nuværende tidspunkt er der intet der indikerer at budgetforventningerne ikke vil kunne indfries.

5. Opgavefordeling.

Oversigten blev gennemgået og endeligt tilpasset. Kaj sender pdf til Mathias til brug for hjemmesiden.

6. Eventuelt

Sølvturnering i 2015/16 droppes.

Vinpræmier omdeles direkte. Kaj har således ”styr” på eventuelle ikke udleverede flasker.

Stativ til overtøj. Arne tage snak med Jonna med henblik på at få ”vort eget” stativ til overtøj.

Hvis for meget uro under spillet ringer Arne med klokken.

Mathias sørger for ajourføring af hjemmesiden (bestyrelse mv.).

7. Næste møde.

Ikke aftalt – men bør afholdes senest udgangen af februar måned 2016.

Kaj Larsen, referent

05.11.2015

Referat af bestyrelsesmøde den 7. oktober 2015.
Mødet afholdtes i Vodskov Kultur- og Idrætscenter (VKI)
Til stede: Anni, Arne, Inger, Kaj, Mathias og Søren. (Fraværende: Hanne)

1. Medlemsstatus.
På mandagsholdet har der været ”problemer” efter start. Manglede fra starten 1 medlem, nu mangler der 2 medlemmer. Ole Rasmussen fra Vester Hassing har stillet sig til rådighed som substitut. Klubben må betale for kaffe/brød for de nødvendige 2 substitutter.

2. Konstituering.
 Formand: Arne Juel Christensen.
 Næstformand: Søren W. Skov.
 Kasserer & sekretær: Kaj Larsen.

3. Opgavefordeling.
De enkelte opgaver blev fordelt med mere eller mindre mild hånd.
Oversigten over opgavefordelingen ajourføres og lægges ud på hjemmesiden.
Substitutter: Alle i bestyrelsen må medvirke til at finde flere substitutter til den ”åbne” substitutliste.
Arne, Kaj og Søren får lock-in til ”Bridgecentralen”

4. Ny turneringsform.
Mathias: Bridge er utrolig bunden. Nogle klubber er begyndt med fleksibel tilmelding, hvor man melder sig til fra gang til gang og spiller en turnering pr. gang.
Ud over problemet med substitutter, kan formen bedre lokke nogen til, idet man ej skal binde sig for en længere periode
Det viser sig at de ”individuelle” klubber har medlemstilgang, medens medlemstallet falder i de ”faste” klubber.
Bolden blev hermed ”kastet op” og en eventuel ændring kræver et meget omhyggeligt forarbejde.

5. Eventuelt.
Mathias: På søndag (11.10.15) afholdes dame-parfinale i Vodskov.
½ Sølvpointturnering i efterårsferien (14.10.15) har desværre pt. begrænset antal tilmeldte.

6. Næste møde.
Ikke aftalt. (bl.a. planlægning af juleafslutning for mandagsholdet).
Kaj Larsen
referent

Kort referat af bestyrelsesmøde den 16. september.
– Det har desværre ikke været muligt at komme i seriøs dialog med Vodskov Skole om etablering af skolebridge.
– Vi arrangerer ½ sølvpointturnering onsdag i efterårsferien.
– Den 11.10. afvikler Vodskov Bridgeklub finalen i Distriktets dameparturnering.
– I april 2016 arrangerer vi landsdækkende handicapturnering.
– Regnskabet blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen.
– Budgetforslaget blev godkendt
– Generalforsamling afholdes den 30.9. Der skal vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer, da Per R. Sørensen og Henrik Mortensen ikke ønsker genvalg. Der blev foreslået nogle emner, som kontaktes af formanden.
– Næste møde afholdes den 7.10.

Referat af bestyrelsesmøde den 4. marts 2015.
Mødet afholdtes i Vodskov Hallen.
Til stede: Mathias, Søren, Kaj, Per, Hanne, Inger og Henrik. Afbud fra Anni.

 1. Orientering.
 2. Distriktets generalforsamling afholdes den 6.5. kl. 18.00. Formand og næstformand deltager.
 3. Problemer med Distriktets hjemmeside.
 4. Skolebridge kører mange steder i landet, men ikke i Vodskov, hvor det desværre er overladt til den enkelte lærer at tage et initiativ.
 5. Vi har fået mere diskplads u.b.
 1. Status på klubbens økonomi.
  Kassereren gennemgik den udarbejdede oversigt. Budgettet holder fint. Størrelsen af overskuddet vil afhænge af, hvordan sommerbridgen forløber.
  Vi fortsætter med at deltage i foreningernes fællesannonce i Vodskov Avis.
   
 2. Planlægning af sidste turneringer før sæsonafslutning.
  Mandag: sidste runde den 16.3. – afslutning den 23.3. – evt. alternativ turnering den 30.3.
  Onsdag:  sidste runde den 18.3. – afslutning den 25.3. – Top 16 den 8.4.
 1. Fordeling af opgaver vedr. sæsonafslutningerne.
  Hanne og Inger påtog sig opgaven. Den øvrige bestyrelse hjælper til.
  Mandag: start kl. 13 med stjerneskud/smørrebrød-
  Onsdag: start kl. 18 med stegt flæsk/smørrebrød
 1. Valg af person til Vodskov Kultur- og Idrætscenter brugergruppe.
  Vi har modtaget indbydelse til Brugermøde den 10. marts kl. 19.30.
  Mathias sender indbydelsen videre til hele bestyrelsen.
  Kaj bliver vores repræsentant i Brugergruppen.
 1. Sommerbridge.
  Det blev besluttet igen at afholde sommerbridge, men dog i reduceret form, således vi gennemfører ca. hver anden uge i april, maj, juni og august (de uger, som Sæby ikke afholder deres turnering. Mathias, Søren og Olav forestår det praktisk. Prisen stadig 40 kr./aften.
 1. Åben turnering i efterårsferien.
  Det blev vedtaget at arrangere en sådan turnering.
 1.  Eventuelt.
  Vi tilbyder igen undervisning i næste sæson, evt. i samarbejde med de øvrige klubber.
  Vedr. fælles substitutregler har der været afholdt et enkelt møde. “Bolden” ligger hos Mathias.
 1. Næste møde.
  Formanden indkalder primo august.

Referat ved Henrik

Referat af bestyrelsesmøde den 1. oktober 2014.
Mødet afholdtes i Vodskov Hallen.
Til stede: Mathias, Søren, Kaj, Per, Anni, Hanne, Inger og Henrik.

 1. Orientering.
  Velkommen til Anni Skov som nyt bestyrelsesmedlem og også velkommen til Hanne Westergaard og Inger Odgaard, der som suppleanter indbydes til at deltage i bestyrelsesmøderne.
  Spar Nord præsenterer inden aftenens spillerunde den nye sponsoraftale.
  Med hensyn til revidering af substitutregler er naboklubberne i Hjallerup og Hals også interesseret i at få udarbejdet ensartede regler. Mathias arbejder videre.
 2. Konstituering.
  Formand: Mathias Bruun
  Næstformand: Søren W. Skov
  Kasserer: Kaj Larsen
  Sekretær: Henrik Mortensen
 3. Budgetopfølgning.
  Kaj gav et øjeblikkelig overbliksbillede af klubbens økonomi. Det lagte budget følges.
 4. Medlemssituationen.
  Der har her først på sæsonen været et helt usædvanligt frafald af medlemmer: Om onsdagen et minus på 4 og om mandag et minus på 2.
  Det er utilfredsstillende, og det betyder, at turneringerne må lægges om.
  Situationen blev drøftet grundigt af bestyrelsen, og hver enkelt udmeldelse blev analyseret.
  Et enkelt af de tidligere medlemmer får brev om, at udmeldelsen efter bestyrelsens mening er ubegrundet, og der opkræves klubkontingent.
 5. Opgavefordeling.
  De enkelte opgaver blev delt ud med mild hånd og lidt overtalelse.
  Oversigten over opgavefordeling revideres og lægges ud på hjemmesiden (Mathias).
  Det blev slået fast, at det er det enkelte medlems ansvar selv at skaffe en substitut i tilfælde af frafald. I nødstilfælde kan Anni Skov kontaktes.
  Substitutlisten ajourføres, kopieres og uddeles til alle medlemmer samt lægges ud på hjemmesiden (Mathias).
 6. Status på understøttende virksomhed.
  Henrik gav en orientering om det hidtidige samarbejde. Vodskov Skole har ikke reageret på vores tilbagemelding pr. 1. august.
  Henrik kontakter skolen efter efterårsferien for at få en statusmelding
 7. Revideret spilleplan.Det har på grund af udmeldelserne været nødvendigt at ændre spilleplanerne.
  Onsdag den 12. november spilles den Klubsølv.
  Mathias retter spilleplanerne til og sender dem til bestyrelsen inden de lægges ud på hjemmesiden.
 8. Eventuelt.
  Intet.
 9. Næste møde.
  Et lidt længere møde afholdes enten den 22.11. – 29.11. eller 6.12. hos Mathias i Holtet.
  Hver enkelt bestyrelsesmedlem melder tilbage til Mathias vedr. dato.

Referat ved Henrik

Referat af bestyrelsesmøde den 10. september 2014.

Mødet afholdtes i Vodskov Hallen

Til stede: Mathias, Søren, Kaj, Flemming og Per.

1. Orientering.

a. Det har været forbundet med et meget stort arbejde at få dette års turneringer organiseret.

b. Spar Nord vil gerne komme på kort besøg for formelt at overrække klubben de sponserede 400 sæt spillekort. Kaj aftaler datoen med Spar Nord.

2. Godkendelse af regnskab 2013-14

Kaj gennemgik kort det udarbejdede årsregnskab.

Bestyrelsen godkendte regnskabet.

3. Godkendelse af budget for 2014-15.

Kaj gennemgik det udarbejdede budgetforslag. Det samlede kontingent pr. medlem fastholdes uændret. Det forventede resultat (overskud) udgør kr. 9.293. Heraf udgør forventet overskud af sommerbridge, distriktsturnering samt Forenings-el kr. 8.675. Det forventede resultat af klubben primære aktiviteter udgør herefter et overskud på kr. 618. Bestyrelsen godkendte budgettet.

4. Vedtagelse af procedure omkring generalforsamling.

Mathias fremsender forslag til beretning. Ole Svendsen foreslås som dirigent. På valg er Mathias, Henning og Kaj. Flemming stiller ikke op som suppleant til bestyrelsen.

5. Køb af puder.

Det blev besluttet at klubben anskaffer 60-70 puder. Beløbet er medtaget i budgettet.

6. Fordeling af arbejdsopgaver.

Punktet blev udsat til næste møde til drøftelse i den “nye” bestyrelse.

7. Eventuelt.

Der arrangeres SeniorPar Finale i Vodskov den 1. november 2014.

8. Næste møde, herunder konstituering af ny bestyrelse.

Afholdes den 1. oktober 2014 kl. 17.30 i Vodskov Hallen.

Referat ved Kaj

Referat af bestyrelsesmøde den 12. marts 2014.

Mødet afholdtes i Vodskov Hallen.
Til stede: Mathias, Søren, Kaj, Flemming og Henrik.
Afbud: Henning og Per.
1. Orientering.
Hals har med succes forsøgt sig med skolebridge i en 9. klasse. Mathias undersøger nærmere.
2. Budgetopfølgning.
Det lagte budget følges.
Søren indkøber en ny PC.
3. Opfølgning af punkter fra sidste bestyrelsesmøde.
– Evalueringsmøde med de frivillige hjælpere udskydes – evt. til sæsonstarten.
– Vi venter med at igangsætte analysen af interessante spil på hjemmesiden.
– Søren har sagt ja til medvirke ved turneringsafviklingen.
– Vedr. visning af resultater på Bridgemate fastholdes hidtidige praksis.
– Det præciseres, at ingen spil må påbegyndes efter kl. 20.30 og 22.20.
– Kortene uddeles først et par minutter før starttidspunkterne kl. 19.00 og 20.50.
– Henrik lægger præciseringerne ud på hjemmesiden.
– Der deltog 7 personer i Åbent Hus-arrangementet i vinterferien.
4. Hallens indretning og vores brug af denne det kommende år og fremover.
Som optakt til den kommende ombygning af hallen afholdes i næste uge møde med repræsentanter fra Vodskovhallens bestyrelse. Vi fremlægger vores ideer og krav.
5. Fortsat hosting af www.vodskov-bridgeklub.dk.
Behovet er der ikke mere, så Mathias afmelder.
6. Samarbejdsaftale med Spar Nord-fonden.
Vi har fået bevilget 200 sæt spillekort.
Samtidig har Spar Nord foreslået, at vi laver en egentlig samarbejdsaftale. Bestyrelsen er positiv over for forslaget, og vi venter på et udspil fra Fonden med de nærmere præmisser.
7.  Afslutninger af sæson 2013-14.
Afholdes efter de samme retningslinier som tidligere.
– Onsdag: Start kl. 18.00. Pris 75 kr/deltager og valg mellem stegt flæsk og 3 stk. smørrebrød + kaffe med småkage.
– Mandag: Start kl. 13.00. Valg mellem 1, 2, eller 3 stk. smørrebrød + kaffe m. småkage.
– Top 16 afholdes som normalt.
8. Sommerbridge.
Der bliver ikke afholdt sommerbridge i Vodskov i 2014, da ingen i bestyrelsen kunne påtage sig opgaven som gennemgående turneringsleder.
9. Ensretning af klubregler mellem naboklubber.
Forslaget fremkom på sidste generalforsamling.
Mathias havde undersøgt, hvori forskellene bestod.
Arbejdet med en ensretning virker temmelig stort, og bestyrelsen besluttede derfor ikke at bruge kræfter på denne opgave.
10. Eventuelt.
Intet.
11. Næste møde.
Mathias indkalder.

Referat ved Henrik

Referat af bestyrelsesmøde den 23. november 2013.

Mødet afholdtes hos Søren Skou, Frydendal.
Til stede: Mathias, Henning, Søren, Kaj, Flemming, Per og Henrik. 

0. Vedtagelse af dagsorden.
Godkendt.

1. Orientering.
a. Olav har overtaget kortsorteringen – også i.f.m. undervisningen.

b. Tilladelse til at bruge kabel i Hallen – vi prøver desuden med en brugt router.
c.  Den nuværende PC’er kører efter “rensning” udmærket, og dermed udsættes indkøb af ny PC.                     

2. Budgetopfølgning.
Der er budgetteret med for lidt kontingent til Dbf. Bestyrelsen har forholdt sig hertil, og vi regner stadig med et regnskab i balance. 

3. Annoncering i Vodskov Avis.
Vi er med i ny fælles annonce for Vodskovs foreninger. 

4. Medlem af Vodskov Hallens repræsentantskab.
Ud over Henning er Kaj nu også medlem. 

5. Frivilligt arbejde.
a. Vi undlader at svare på spørgeskemaet fra Dbf.

b. Ved sæsonens afslutning indbydes frivillige hjælpere til et evalueringsmøde sammen med bestyrelsen.
c. Bevilling af printerpapir til dem, som har behov. 

6. Turneringen før jul.
Er ændret fra handicapturnering til enkeltmandsturnering. Vi forsøger at komme op på 3 rækker á 4 borde.

Rødvin til vinderen af rækken.
Søren laver forslag til systemkort. 

7. Status på undervisning.
Undervisningen er i gang med 7 deltagere. Et eller måske to par kan forventes som medlemmer efter sommerferien. 

8. Antal medlemmer efter jul.
Uændret. 

9. Evaluering af hjemmesiden.
a. Nye tiltag på hjemmesiden: Mødetider mandag og onsdag (Henrik), analyse af interessante spil (Mathias), kun Vodskov bridgeklubs logo i “hovedet” (Mathias).

b. Aktivering af dialogdelen: Vi “simrer” lidt på forslaget om have et diskussionsforum på hjemmesiden. 

10. Turneringsafvikling.
a. Vi er meget sårbare, da det kun er Mathias, som kan sætte en turnering op. Der mangler en, som kan klare opgaven. Ingen løsning pt.!!!

b. Der skal ske en opstramning omkring afvikling af spillene. Det drejer sig dels om snak ved bordene, således spillere ved andre borde ikke får oplysninger om spillene og dels om overholdelse af tidsfrister.
Det blev vedtaget:
– at det henstilles til at begrænse snakken mindst muligt
– at Bridgemate indstilles til ikke at vise % og resultater fra andre borde
– at kontrakten tastes ind, inden spillet spilles
– starttidspunkter (kl. 19.00 og 21.00) og sluttidspunkter (kl. 20.30 og 22.30) skal overholdes
– kortene deles først ud 2 min før starttid
– intet spil må påbegyndes efter sluttid
– er spillene ikke nået, tildeles parrene 40-40%
– turneringsledelsen har mulighed for at foretage dispensationer
Opstramningerne træder i kraft efter jul, gennemgås under meddelelser og lægges ind på hjemmesiden. 

11. Turneringsplan for næste år.
a. Mandagsbridgen starter en uge senere end i år.

b. Klubsølv-turneringen lægges ind, som en almindelig obligatorisk spilleaften. Dermed kun 2 aftener før jul med enten handicap- eller enkeltmandsturnering.
c. Ingen turneringsbridge i efterårs- og vinterferien, men i stedet hyggebridge for interesserede. 

12. Klubbens fremtid, samt strategier for at vedligeholde/øge antallet af medlemmer.
Der er en fortsat erkendelse af, at gennemsnitsalderen for klubbens medlemmer stadig stiger (!!), og at det er svært at tiltrække nye medlemmer. Der fremkom på mødet en række ideer og tiltag – uden at der dog blev taget beslutning om at sætte ideerne i værk:

– Åbent hus i vinterferien
– Deltagelse i Open by Night – arrangementerne i Vodskov
– Opslag i byens forretninger
– Kontakt til de ældste elever i skolen
Og endelig en opfordring til, at alle ved personlig kontakt forsøger at gøre folk interesseret i bridgespillet. 

13. Klubbens jubilæum.
Vodskov Bridgeklub er stiftet den 3.11.1976, og vi har således 40 års jubilæum i 2016.

Der er enighed om, at jubilæet skal fejres, men først på et senere tidspunkt tages der stilling til, hvordan det skal foregå. 

14. Status på klubhistorie.
Mathias er i gang med at samle materialet og skrive “historien”. Henrik vil læse korrektur. Materialet kan evt. bruges i.f.m. jubilæet  – måske som et lille jubilæumsskrift og/eller som en fortsat føljeton i Vodskov Avis. 

15. Eventuelt.
Kaj har søgt SparNord-fonden om 200 sæt spillekort. 

16. Næste møde.
Onsdag den 12. marts 2014 kl. 18.00 i Vodskovhallen.

Referat ved Henrik

Referat af bestyrelsesmøde den 2. oktober 2013.

Mødet afholdtes i Vodskov Hallen.

Til stede: Mathias, Henning, Søren, Kaj, Flemming, Per og Henrik.

0. Orientering.
Velkomst til nyt bestyrelsesmedlem Per Sørensen.

1. Konstituering.
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Mathias Bruun
Næstformand: Søren Skov
Kasserer: Kaj Larsen
Sekretær: Henrik Mortensen

2. Opgavefordeling.
De øvrige poster blev fordelt i følge skema. Mathias laver skemaet færdigt.
Flemming lovede at lave en oversættelse af manualen til kortsorteringsmaskinen.

3. Internetadgang i spillelokalet.
Netadgangen er ikke optimal.
Der er indkøbt et USB-netkort for at afhjælpe.
Evt. nødvendigt at Vodskov Hallen får trukket et nyt kabel.

4. Evaluering af hjemmesiden.
Generel tilfredshed. Der kom spredte bemærkninger og ideer til forbedringer.

5. Eventuelt.
Kaj søger Spar Nord-fonden om 200 spil kort.
Kaj opretter en digital postkasse, som alle foreninger skal have pr. 1.11.13.

6. Næste møde.
Lørdag den 23.november kl. 10.00-16.00 hos Søren

Referat ved Henrik

Referat af bestyrelsesmøde den 11. september 2013.

Mødet afholdtes i Vodskov Hallen.

Til stede: Mathias, Henning, Søren, Kaj, Flemming og Henrik.

1. Orientering.
a. Kortsorteringsmaskinen er bestilt og på vej.
b. Mandagsbridge: Tove Larsen har lovet at være ansvarlig.
c. Generalforsamling: Bestyrelsen foreslår Per Sørensen til bestyrelsen, Flemming Christensen som suppleant og Carsten Bundgaard som revisorsuppleant.

2. Godkendelse af regnskab 2012-13
Kaj havde udarbejdet en flot og overskuelig opstilling.
Bestyrelsen godkendte regnskabet.

3. Vedtagelse af budget for 2013-14.
Indkøb af ny PC med sim-kort indskrives i budgetforslaget, som herefter blev godkendt.
Kaj gennemgår på generalforsamlingen de nye og forskellige kontingentsatser.

4. Status på undervisning.
Søren er startet undervisning med 9 kursister til Lynkurset. Henning hjælper til. Hvor mange, der forsætter på næste trin, er usikkert.

5. Status på ny hjemmeside.
Henrik orienterede og fremviste udkast til ny hjemmeside i WordPress-regi. Mathias og Henrik har deltaget i et mindre introduktionskursus, som blev afholdt af Distriktet. Når hjemmesiden er sat op, skulle det være let at gå til og for andre at skrive i, men vi går ik i gang før webmasteren er fortrolig med programmet.

6. Inspiration til punkter i beretningen.
Der blev fra bestyrelsens medlemmer uddelt masser af emner og guldkorn, som formanden blot kan benytte efter ønske og behov. Vi kan således forvente årets bedste beretning!

7. Evt.
Flere medlemmer har spurgt ind til, hvad det nye handicapsystem skal bruges til.
Vi spiller ikke med handicapregler i de ordinære klubturneringer, men vil afprøve det i december.

8. Næste møde, herunder konstituering af ny bestyrelse.
Afholdes den 2. oktober kl. 18.00.

Referat ved Henrik

Referat af bestyrelsesmøde den 28. maj 2013.

Mødet afholdtes hos Kaj Larsen, Vodskov.
Til stede: Mathias, Henning, Søren, Kaj, Flemming og Henrik. 

1. Orientering.
a. Sommerbridge kører fint med pæn tilslutning. Problemer med internettet i Hallen.

b. Den 1. september skulle der komme ny procedure vedr. tilslutning til Bridgecentralen.                   

2. Økonomiopfølgning.
Fin oversigt over den økonomiske situation. Der forventes et overskud på ca. 5.000 kr. efter hensættelse af 15.000 kr. til kortsorteringsmaskine. 

3. Turneringsplan 2013-14.
a. Vi forventer 56 medlemmer til mandagsbridge og 72 til onsdagsbridge.

b. Mandagsbridgen starter 9. september og med afslutning den 31. marts – i alt 25 spilledage.
Onsdagsbridgen starter 4. september og slutter 9. april (inden påske) med Top 16. I december spilles en turnering med handicap.
c. I efterårsferien og vinterferien arrangeres hyggebridge (Søren). 

4. Generalforsamling 2013.
a. Afholdes onsdag den 25.9. kl. 18.15.

b. Bestyrelsen har ikke nogle forslag – indkøb af kortsorteringsmaskinen medtages i beretningen.
c. Søren og Henrik er på valg og er villige til at fortsætte. Flemming vil gerne være suppleant. Der blev foreslået en række nye bestyrelses- og suppleantemner. Formanden indleder spørgerunden.
d. Dirigentemne spørges (Henrik).
e.  Revisor og revisorsuppleant genopstilles. 

5. Bridgeundervisning.
Søren påtog sig evt. undervisning  i Lynbridge (4 gange) + evt. yderligere undervisning, hvis der viser sig behov. Start primo september. Samme prisniveau som i denne sæson (100, 400 og 450 kr.). 

6. Budget 2013-14.
Budgetoplæg godkendt med enkelte ændringer, bl.a. indtægt fra EnergiNord, 15.000 kr. til kortsorteringsmaskine og 5.000 kr. til bridgemateriel. Forventet overskud:  ca. 4.000 kr.

Bestyrelsen besluttede at indkøbe en kortsorteringsmaskine med tilhørende hårde plastmapper.
Maskinen placeres i første omgang hos Mathias, men forventes senere overtaget/betjent af et af klubbens øvrige medlemmer. 

7. Implementering af handicap i bridgeturneringer.
Vi afprøver det nye handicapsystem over 3 turneringsaftener i december. 

8. Tiltag vedr. distriktet.
Stor utilfredshed med distriktets rolle og bestyrelsens tiltag.
I næste sæson er det gratis at deltage i kvalifikationsspillene til DM – dog uden kontingentforhøjelse til distriktet. Vi forventer ikke, at forsøget vil medføre øget tilslutning til distriktsturneringerne. 

Vodskov Bridgeklub er stærk modstander af en evt. forhøjelse af distriktskontingent. Foreløbig afventer vi eventuelle tiltag til foråret – før næste distriktsgeneralforsamling.

9. Evt.
a. Så snart Mathias har installeret nyt hjemmeside koncept overtager Henrik webmasterfunktionen.

b. Mathias udformer og indsender annonce vedr. sæsonåbning. 

Referat ved Henrik