Systemkort
Systemkort er en beskrivelse af, hvilke konventioner du og din makker anvender. DBf har lavet en “elektronisk” udgave, som I let kan udfylde og bruge. Det betyder, at systemkortet udfyldes på skærmen, og man kan derefter lave en udprintning. Læs mere>>

Grundsystem

I mange år har det været almindeligt at der blev undervist efter grundsystemet “Bridgevejen”. Har du ikke bøgerne, kan Bridgevejen give dig overblik over systemet. Dette kompendium indeholder det samme som står i den lille folder som udleveres i klubben.

Har du blot behov for en oversigt over fordeling og pointgrænser i forskellige meldesituationer dækker dette kompendium måske dit behov.

Nogle kan bedre lide “Dansk Bridgestandard”.  Bridgevejen og Dansk bridgestandard er på de fleste områder ens. Torben Erlandsson har udarbejdet et kompendium som er krydret med en række eksempler og som med stort udbytte kan læses af spillere som har deltaget i  et enkelt grundlæggende bridgekursus. Du kan dokumentet som pdf.

De nordiske lande udvikler i fællesskab et nyt undervisningssystem. Det er kun tilgængeligt i form af 3/4 bøger som kan købes hos bridgeforlaget.

Marionet Stayman er en udvidet Stayman i forhold til den Stayman som er beskrevet i grundsystemet. Vil du og din makker ikke selv bruge den, er den måske vigtig at kende fordi nogle modstandere bruger den.

Negative dobling er et godt værktøj hvis modstanderne blander sig i meldeforløbet.