Navn Tlf Styrke Hovedklub
Anders Jørgen Larsen 2285 1414 a Hjallerup
Anders Pindstrup 9825 1375 a-b Hals
Andreas Larsen 5180 7022 a Hjallerup
Bent Clemmensen 6078 9490 a-b Vestbjerg
Inge Clemmensen 6063 5730 a-b Vestbjerg
Bent Nielsen 2048 4070 a-b Hals
Bente Hansen 2961 7740 a-b Hals
Henning Hansen 2172 7740 a-b Hals
Leo Larsen 60709679 a-b Vodskov
Doris Larsen 53281718 a-b Vodskov
Erik Andersen 2346 5029 a-b Aalborg
Svend Jungersen 9884 1510 a-b Hjallerup
Ginette Blansjaar 9639 1790 a-b Vodskov
Gunnar Nielsen 9828 1982 a-b Hjallerup
Hanne Bastholm 9825 4162 b Hals
Henny Mann 2233 7334 a-b Hjallerup
Helle Bjerregaard 2533 5416 b Vodskov
Inger Linnebjerg 31 33 17 79 a-b Vodskov
Ole Christensen 50 48 50 43 b Vodskov
Ole Madsen 2126 4607 a-b Hjallerup
Inge Tingskou 2013 1777 b Vodskov
Jørgen Johansen 9884 1304 a-b Hals
Rita Johansen 9884 1304 a-b Hals
Jørgen Andreasen 9885 7050 a-b Hjallerup
Lis Andreasen 9885 7050 a-b Hjallerup
Lone Kolbro 2326 3530 a-b Hals
Mona Richardt 9825 1375 b Hals
Niels Elsnap 9825 9028 a-b Hals
Ole Rasmussen 2094 4913 a-b Vodskov

Hvis du er forhindret i at spille, skal du selv skaffe en substitut. Se listen med substitutter ovenfor. På listen er anført, hvilke rækker den enkelte person kan være substitut i. Overholdes denne regel ikke, kan turneringsudvalget beslutte, at der skal ske korrigeret score.

Når du har fundet substitut, giv venligst besked på SMS til Arne Juel Christensen 6126 2207, eller mail til arnejuelc@gmail.com.

Når der meddelt substitutter, offentliggøres det på listen over anvendte substitutter.

Bemærk, at substitutter på spilleaftenen skal have forplejning samt, at det er dig som rekvirent, der betaler. Hvis der ikke er anden aftale med substitutter, så vil klubben udlevere en rekvisition og klubben samme dag betale cafeen for forplejningen. Rekvirenten vil efterfølgende blive opkrævet for beløbet.