Substitutter 2017-18

Hvis du er forhindret i at spille, skal du i princippet selv skaffe en substitut. Se listen med substitutter via link ovenfor. Listen er anført med hvilke rækker den enkelte person kan være substitut i. Overholdes denne regel ikke, kan turneringsudvalget beslutte, at der skal ske korrigeret score.

Hvis du ikke selv finder substitutter, ring venligst til Arne Juel Christensen 6126 2207. Finder du selv en substitut, vil vi gerne have vedkommende registreret på startlisten inden turneringen (det giver mindre stress).

Når der fundet substitutter – så bemærk, at de skal have forplejning samt, at det er dig som rekvirent, der betaler. Hvis der ikke er anden aftale med substitutter, så vil klubben udlevere en rekvisition og klubben samme dag betale cafeen for forplejningen. Rekvirenten vil efterfølgende blive debiteret for beløbet.