Navn Tlf. Styrke Hovedklub
Anders Jørgen Larsen 2285 1414 a Hjallerup
Anni Skov 2927 1877 a-b Vodskov
Birte Tetzlaff 6151 6318 a-b Vodskov
Erik Andersen 2346 5029 a-b Aalborg
Inge Tingskou 2013 1777 b Vodskov
Niels Salomonsen 2232 6029 a-b Vodskov
Niels Sloth 6163 8385 b Vodskov
Tord Marius Lorentsen 2236 3452 a-b Vodskov


Hvis du er forhindret i at spille, skal du selv skaffe en substitut. Se listen med substitutter ovenfor. På listen er anført, hvilke rækker den enkelte person kan være substitut i. Overholdes denne regel ikke, kan turneringsudvalget beslutte, at der skal ske korrigeret score.

Når du har fundet substitut, giv venligst besked på SMS til Arne Juel Christensen 6126 2207, eller på mail til arnejuelc@gmail.com

Når der er meddelt substitutter, offentliggøres det på listen over anvendte substitutter.

Bemærk, at substitutter på spilleaftenen skal have forplejning samt, at det er dig som rekvirent, der betaler. Hvis der ikke er anden aftale med substitutter, så vil klubben udlevere en rekvisition og klubben samme dag betale cafeen for forplejningen. Rekvirenten vil efterfølgende blive opkrævet for beløbet.