Navn Tlf. Styrke Hovedklub
Anders Jørgen Larsen 2285 1414 a Hjallerup
Anni Skov 2927 1877 b-c Vodskov
Bente Hansen 2961 7740 b-c Hals
Birte Tetzlaff 6151 6318 b-c Vodskov
Erik Andersen 2346 5029 a-b Aalborg
Harry Starcke 2191 7792 b-c Hjallerup
Henning Thygesen 4128 0311 b-c Vodskov
Inge Tingskou 2013 1777 c
Lise Rohde 9829 1096 c Vodskov
Mona Therkildsen 2178 1472 c Vestbjerg
Tage Væversted Nielsen 2444 5934 a-b Vodskov
Thomas Færch 6141 9488 b-c Vodskov
Tord Marius Lorentsen 2236 3452 b-c Vodskov
Verner Søgaard Kristensen 2278 3404 b-c Vodskov


Hvis du er forhindret i at spille, skal du selv skaffe en substitut. Se listen med substitutter ovenfor. På listen er anført, hvilke rækker den enkelte person kan være substitut i. Overholdes denne regel ikke, kan turneringsudvalget beslutte, at der skal ske korrigeret score.

Når du har fundet substitut, giv venligst besked på SMS til Arne Juel Christensen 6126 2207, eller mail til arnejuelc@gmail.com

Når der meddelt substitutter, offentliggøres det på listen over anvendte substitutter.

Bemærk, at substitutter på spilleaftenen skal have forplejning samt, at det er dig som rekvirent, der betaler. Hvis der ikke er anden aftale med substitutter, så vil klubben udlevere en rekvisition og klubben samme dag betale cafeen for forplejningen. Rekvirenten vil efterfølgende blive opkrævet for beløbet.