Klubbens turneringsplan fastlægges af spilleudvalget, som er nedsat af bestyrelsen.

Spilleudvalget onsdag er: Thomas Færch og Erik Christensen.

Spilleudvalget udpeger turneringsledere. Turneringsledere skal tilkaldes, hvis der opstår fejl eller uregelmæssigheder ved et bridgebord, og de afgør, hvad der skal ske efter en fejl ved meldeforløb eller spil. Mangler der et kort i et spil, laves der kulørsvigt eller udspil udenfor tur, bør turneringslederen afgøre, om der er straf og i givet fald, hvad straffen er.

Klubben har 4 uddannede turneringsledere:
Erik Christensen, Erik Væversted, Stig Leerbeck og Thomas Færch.

Er der problemer med BridgeMate, har de ovenstående en nøgle og kan rette evt. fejlindtastning.

Bestyrelsen har også nedsat en turneringskomité, som er appelinstans for turneringsleder-afgørelser. Appelkomiteen er endvidere lov- og regelfortolkende.

Turneringskomiteen består af Claus Johansen, Ellen Bundgaard og Bodil Villadsen